Elektronické formuláře CIKS

Studenti a zaměstnanci VŠE

Meziknihovní výpůjční služba
Formulář Meziknihovní výpůjční služba (MVS) je určen registrovaným uživatelům CIKS.
Rešerše
Požadavek na zpracování jednorázové tematické rešerše, citačních ohlasů nebo na pravidelné zasílání informací např. o nově vydaných článcích ke zvolenému tématu. Služby jsou poskytovány zdarma učitelům a zaměstnancům VŠE, pro studenty za úhradu dle platného Ceníku služeb CIKS.
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba
Formuláře Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS) jsou určeny zaměstnancům a učitelům VŠE.
Žádanka na výpůjčku knihy ze zahraničí
Žádanka na kopii článku ze zahraničního časopisu

Knihovny a odborná veřejnost

Meziknihovní výpůjční služba
Formulář Meziknihovní výpůjční služba (MVS) je určen žadatelům o výpůjčku z fondu knihoven VŠE.
Rešerše
Požadavek uživatelů mimo akademickou obec VŠE na zpracování jednorázové tematické rešerše. Pro veřejnost se tyto služby poskytují pouze za úhradu dle platného Ceníku služeb CIKS a v souladu s licenčními podmínkami.