Knihovna
Knihovna

Přímá demokracie

náhled

ŠIMÍČEK, Vojtěch, ed. Přímá demokracie. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2016. Sborníky, sv. č. 55. ISBN 978-80-210-8351-6.

Katalog CIKS VŠE

Téma přímé demokracie bylo dlouhou dobu značně opomíjeno. Zřejmě i proto, že referendum bylo v minulosti opakovaně zneužito za účelem nastolení či posílení autoritářských až totalitárních režimů. V současnosti však institut referenda zažívá pomyslný boom, a to i v těch zemích, kde bylo využíváno velmi málo anebo dokonce vůbec. Jen v poslední době se konala referenda v Nizozemí, Řecku, Velké Británii, Irsku či Španělsku; o referendu o připojení Krymu k Ruské federaci ani nemluvě.


Dále doporučujeme (749):