Knihovna
Knihovna

Korupce v redistribučním prostředí - Česká republika, Evropa, svět

náhled

WAWROSZ, Petr. Korupce v redistribučním prostředí - Česká republika, Evropa, svět. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2016. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky; 2/2016. ISBN 978-80-88018-07-0.

Katalog CIKS VŠE

Práce se zabývá charakteristikami, důvody i důsledky korupce, přináší řadu pohledů ekonomické teorie na korupci i vybraných faktorů korupce. Ukazuje, že korupce je projevem (důsledkem) institucionálního uspořádání daného systému, extraktivních ekonomických a politických institucí a zdůvodňuje, proč není jednoduché tyto instituce odstranit. Z pohledu institucionální ekonomie zkoumá mj. vztah demokracie a korupce, korupci za socialismu i po jeho pádu. Na korupci se dívá jako na paralelní redistribuční hru, která se obvykle odehrává v prostředí nežádoucí redistribuce, přičemž toto prostředí umožňuje vznik korupčních sítí neboli struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatelných zásad.


Dále doporučujeme (749):