Knihovna
Knihovna

Design v českých zemích 1900 - 2000 : instituce moderního designu

náhled

KNOBLOCH, Iva a Radim VONDRÁČEK, eds. Design v českých zemích 1900 - 2000: instituce moderního designu. Praha: Academia, 2016. 658 s. ISBN 978-80-200-2612-5.

Katalog CIKS VŠE

Publikace představuje dějiny designu v českých zemích prizmatem institucí, jež jeho vývoj ovlivňovaly (školy, spolky, výrobní podniky a družstva ad.), přičemž design chápe v širokém záběru designu interiéru, užitkových předmětů, průmyslového a grafického designu, módy a textilního designu, užité fotografie a designu nových hmot 20. a 21. století. Ve dvaceti kapitolách jsou zde instituce kontextuálně vztaženy ke stylovému vývoji designu souběžně s periodizací dějin výtvarného umění. Dílo představuje vůbec první systematické zhodnocení dějin moderního designu v českých zemích s takovýmto zřetelem a zároveň první komplexní uchopení dějin designu v jeho multidisciplinaritě.


Dále doporučujeme (749):