Knihovna
Knihovna

Holocaust a Evropa po sedmdesáti letech : sociálně-psychologické mechanismy, dopady, asociace

náhled

RADIL, Tomáš. Holocaust a Evropa po sedmdesáti letech: sociálně-psychologické mechanismy, dopady, asociace. Praha: Academia, 2016. Společnost; sv. 17. ISBN 978-80-200-2643-9.

Katalog CIKS VŠE

Kniha se zaměřuje na sociálně-psychologické aspekty rozvoje společenských a politických podmínek vzniku a rozvoje fašistických a jiných vražedných režimů a jejich ideologie v Evropě, teorie a praxe masových genocidních programů, metody manipulace fašistů s vězni a obranné mechanismy obětí uplatněné proti pachatelům, antisemitismus a terorismus. Zvláštní pozornost je pak věnována teorii a praxi sociální nenávisti i etnické identity a diverzity a procesu vyrovnávání se s důsledky holocaustu, zejména jeho pozdními dopady, které jsou převážně politické a etické.

Vedle retrospektivního rozboru sociálně-psychologických mechanismů fašismu, jeho zločinů a obrany jeho vězňů a jiných obětí se tato kniha pokouší o „prospektivní“ analýzu současných a potenciálních masových hrůz. Holocaust se stává v tomto pojetí metaforou nelidskosti a masového vraždění, které, jak se autor domnívá, není apriorně vyloučené a hrozí i nadále.


Dále doporučujeme (749):