Knihovna
Knihovna

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2016

náhled

LOŠŤÁK, Milan a Petr PELECH. Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2016. 21. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2016. Daně. ISBN 978-80-7554-054-6.

Katalog CIKS VŠE

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2016.
Vychází z aktuálního stavu legislativy.
Výklad reaguje na všechny legislativní změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe, které se v procesu zúčtování vyskytují. Základní osnova vychází z ustanovení zákona o daních z příjmů a navazujících ustanovení právních předpisů dotýkajících se přímo či nepřímo procesu zaměstnavatelem prováděného ročního zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění na děti.
Pečlivě vysvětluje problematiku daňového zvýhodnění včetně změn jeho výše
Podrobně je vysvětlen zejména nový postup v návaznosti na přijetí zvýšení daňového zvýhodnění při dvou a více dětech na rok 2016 až v průběhu roku, kdy se podle měsíců navyšovalo až počínaje květnem 2016, avšak v ročním zúčtování se navýšení použije za celý rok.
Obsahuje podrobné řešené příklady a vzory tiskopisů
Součástí knihy jsou také příklady a ukázky vyplnění tiskopisů aktuálního vyúčtování a příloh.


Dále doporučujeme (749):