Knihovna
Knihovna

Abeceda zdaňování veřejně prospěšného poplatníka

náhled

KOMRSKOVÁ, Sofia a Helena STUCHLÍKOVÁ. Abeceda zdaňování veřejně prospěšného poplatníka. Olomouc: ANAG, [2016]. Daně. ISBN 978-80-7554-051-5.

Katalog CIKS VŠE

Tato přehledná publikace je skvělým průvodcem pro každého, kdo se zajímá o problematiku zdanění veřejně prospěšného poplatníka. Autorky vymezují jednotlivé veřejně prospěšné poplatníky v návaznosti na ustanovení občanského zákoníku a zákona o daních z příjmů. Podrobně provázejí jednotlivými kroky při podávání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty a kontrolního hlášení na portálu daňové správy a upozorňují na sankce a možnosti upuštění od nich, resp. prominutí. Podrobně vysvětleny jsou povinnosti poplatníka i jeho možné nároky z hlediska zdanění daní z příjmů právnických osob.


Dále doporučujeme (749):