Knihovna

Zkušební přístup do databáze ProQuest Dissertations & Theses Global (CIKS)

Do 30. 4. 2017 mají všichni uživatelé z Vysoké školy ekonomické v Praze možnost využít zkušební přístup do multidisciplinární databáze ProQuest Dissertations & Theses Global, která obsahuje bibliografické záznamy cca 4 miliónů kvalifikačních prací (magisterských a Ph.D.) z celého světa od roku 1743. K cca 1,7 miliónu kvalifikačních prací jsou přístupné rovněž i plné texty.