Knihovna

4.-5.10.2017 – Výstavka zahraničních knih

Dovolujeme si Vás pozvat na prodejní výstavku zahraničních knih, která se koná ve středu 4. 10. a ve čtvrtek 5. 10. od 9 do 17 hod. v prostorách Klubu knihovny CIKS VŠE (mezanin SB).

Vystavené knihy si můžete nezávazně prohlédnout, doporučit k nákupu do knihovny, nebo si je objednat. Zprostředkujeme Vám i nákup z grantových prostředků.

Seznam všech knih, které budou vystavené, je dostupný na adrese: https://www.vse.cz/ciks/2017/VSE_seznam_2017.pdf

Na setkání s vámi se těší

Lenka Šindelířová, Magdaléna Hornová
Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE
oddělení akvizice
akvizice@vse.cz, tel.:224095579, 2240955593