Knihovna

Termíny pro podávání žádanek o nákup literatury

Na základě příkazu kvestora „Účetní a hospodářská uzávěrka roku 2017 (PK 04/2017)“ byly stanoveny termíny pro objednávání literatury prostřednictvím CIKS.

Oddělení akvizice (akvizice@vse.cz, linka 5579) bude přijímat požadavky na nákup:

  • do středy 25. října 2017 pro nákup zahraniční literatury
  • do pátku 3. listopadu 2017 pro nákup české literatury

Prosíme zvláště grantové řešitele, aby ve vlastním zájmu respektovali uvedené termíny, jinak nelze zaručit včasnou likvidaci faktur.

Děkujeme za spolupráci.