Znalostní soutěž k Evropskému roku kulturního dědictví

Knihovna VŠE připravila znalostní soutěž k Evropskému roku kulturního dědictví. Soutěž probíhá od 12. 2. do 15. 6. 2018 a od 17. 9. do 14. 12. 2018. Každý týden v pondělí je zveřejněna nová otázka na panelu v knihovnách na Žižkově a na Jižním Městě a na webu knihovny. Odpovědět je možné vždy do neděle daného týdne.
Písemnou odpověď (s uvedenou emailovou adresou a jménem) je možné zanechat ve sběrném boxu u výpůjčního pultu na Žižkově nebo na Jižním Městě nebo zaslat na adresu eds@vse.cz. V pondělí následujícího týdne bude ze správných odpovědí vylosován jeden výherce, který bude odměněn drobnou cenou.
Soutěž je určena všem studentům a zaměstnancům VŠE a uživatelům Knihovny VŠE. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Centra informačních a knihovnických služeb VŠE.