Knihovna

Znalostní soutěž k Evropskému roku kulturního dědictví

Vážení návštěvníci knihovny, knihovna VŠE pro Vás připravila

znalostní soutěž k Evropskému roku kulturního dědictví

Soutěž bude probíhat od 12. 2. do 15. 6. 2018 a po prázdninové pauze bude pokračovat od 17. 9. do 14. 12. 2018.

Každý týden v pondělí bude zveřejněna nová otázka

na panelu v knihovnách na Žižkově a na Jižním Městě a na webu knihovny.

Odpovědět bude možné vždy do čtvrtka daného týdne.

Písemnou odpověď (s uvedenou emailovou adresou a jménem) bude možné zanechat ve sběrném boxu u výpůjčního pultu na Žižkově nebo na Jižním Městě nebo zaslat na adresu eds@vse.cz. V pátek bude ze správných odpovědí vylosován jeden výherce, který bude odměněn drobnou cenou.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Centra informačních a knihovnických služeb VŠE.

 

12. 2. 2018 1. otázka