25. soutěžní otázka

Masaryk počátkem roku 1915 požádal, aby byl vytvořen „tajný komitét z politických lidí, který by po způsobu ruských revolučních praktik byl rozvětven doma, měl podzemní styk s cizinou, měl stálý oficiální styk s politikou českou i vídeňskou, ze zákulisí působil na vedení politiky doma a informoval podrobně o domácích událostech orgány emigrace zahraniční.“

 

Jaké tajemné a lehce romantizující označení se vžilo pro ústřední orgán českého domácího odboje, který po celé období 1. světové války před rakouskými orgány úspěšně skrýval svou zpravodajskou a konspirační činnost a bez něhož by se Československo zrodilo jen stěží?

 

Odpovědět je možné do neděle 4. 11. 2018 na e-mail eds@vse.cz.

 

O soutěži