Březnová soutěž čtenářů – 13. otázka (20. 3. 2019)

Svět je krásný a jedinečný. Jediné, co je nepochopitelné, je to, co dělají lidé.

Dnešní hádankou je jméno židovského spisovatele, dramatika a scénáristy, autora satirických a humoristických děl. Největšího úspěchu se jeho knihy dočkaly v německy mluvících zemích.
Narodil v Maďarsku v roce 1924, od roku 1949 žil v Izraeli, v Tel-Avivu. V roce 1981 se přestěhoval do Švýcarska, kde v roce 2005 zemřel. Je pohřben na Trumpeldorově hřbitově v Tel- Avivu.  Patří mezi nejznámější a nejčtenější satiriky současnosti. Jeho knihy vyšly ve 34 jazycích v nákladu přes 40 milionů výtisků. V období 2. světové války byl se svým otcem zařazen do pracovního tábora, odkud se pokusil o útěk. Byl zajat Sovětskou armádou. Z tohoto období si odnesl odpor proti veškeré totalitě. V roce 1949 emigroval do mladého izraelského státu. Je autorem více než 50 knih, které byly přeloženy do 37 jazyků – Nevděk světem vládne, Povídky o rodině, Povídky o daních, Bomba pro každého a mnohé další. Psal divadelní hry a filmové scénáře. Jeho Rodinné historky jsou považovány za nejprodávanější hebrejskou knihu po bibli.
V knize, jejíž název je dnešní otázkou, se zamýšlí nad koncem komunismu. Autor se autobiograficky vrací do historie a satirickým způsobem vypravuje o omylech, poklescích, směšnostech a absurditách, které natropil socialismus. Sám v roce 1991 řekl: „Napsal jsem humoristickou knihu o období, ve kterém mnoho humoru nebylo. Je to takový chronologický přehled stalinismu. Velká část knihy je věnována Československu – nezákonné okupaci vaší země. Myslím si, že Izrael je jediná země, která rozumí Československu, a naopak jedině český národ plně chápe Izraelce.“

Napište jméno autora a název knihy a přidejte původní profesi spisovatele.

Odpověď zašlete na adresu eds@vse.cz

O soutěži