Březnová soutěž čtenářů – 14. otázka (21. 3. 2019)

Spisovatelovým zaměstnáním vždycky bylo a vždycky bude vyjadřovat, zachycovat, ztvárňovat esenci condition humaine ve světě, v němž žije.

Český spisovatel, překladatel a vydavatel české a slovenské exilové prózy v kanadském Torontu se narodil v roce 1924 v Náchodě.
V letech 1953–1958 pracoval v pražském Státním nakladatelství krásné hudby, literatury a umění (SNKHLU). V roce 1958 je po vydání jeho prvního románu vůči němu rozpoutána komunistickým režimem štvavá kampaň a je nucen z tohoto místa odejít. Po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy odjíždí v roce 1969 na stipendijní pobyt do Spojených států amerických – do Československa se již nevrátí, zůstává v exilu v kanadském Torontu, kde na místní univerzitě vede kurzy českého divadla a filmu, angloamerické literatury a kreativního psaní. V roce 1975 je na torontské univerzitě jmenován řádným profesorem.
V roce 1971 zakládá (s manželkou Z. Salivarovou) nakladatelství exilové a samizdatové literatury. Po listopadových událostech roku 1989 a obnovení demokratického zřízení v Československu se často vrací do vlasti, kde jsou opět vydávána jeho díla. Mnoho autorových próz bylo zfilmováno.

To všechno, co jsem prožil, bylo hezké a šťastné. To, co jsem zrovna žil, ta lítost a zoufalství, v němž jsem vězel, bylo blbé. Ale sotva jsem to prožil, už to bylo krásné. Takové to bylo vždycky. Věděl jsem to.

A kterou autorovu knihu hledáme?
Hledáme autorovu prvotinu vydanou v roce 1958, román, který popisuje atmosféru konce války očima nedospělého mladíka ve východočeském městě Náchod. Jde o světově proslulý román, zobrazující osm posledních dnů druhé světové války na malém městě viděných očima dospívajících „pásků“, kteří se vysmívají falešným frázím a zdánlivě ušlechtilým gestům, ať už znějí srdečně vlastenecky, anebo pateticky revolučně. Román přinesl ve své době převratný generační a nelítostně realistický pohled na historické události. Režim autora za to vše pobouřeně odsoudil a zatratil, naopak čtenáři dílo uvítali s nadšením.

A otázka? Jméno autora a jeho románu a jméno hlavního hrdiny, který prochází i dalšími autorovými díly.

Odpověď zašlete na adresu eds@vse.cz

O soutěži