Březnová soutěž čtenářů – 16. otázka (25. 3. 2019)

Duše světa se živí štěstím lidí. Anebo naopak neštěstím, závistí, žárlivostí. Splnit svůj Osobní příběh je jedinou povinností člověka. Vše je jedno. A když něco chceš, celý Vesmír se spojí, abys své přání uskutečnil.

Za dnešním autorem se vydáme do daleké Brazílie, kde se v roce 1947 narodil. Jeho touhu psát rodiče neschvalovali, celkem třikrát ho poslali do psychiatrické léčebny, kde se musel podrobit elektrošokové terapii. V 60. letech se přidal ke hnutí hippies. Živil se jako dramatik, novinář, televizní scenarista, psal písňové texty brazilským zpěvákům. V roce 1996 byl jmenován zvláštním poradcem programu UNESCO pro duchovní sbližování a dialog mezi kulturami.  Získal celou řadu ocenění – např. v roce 1999 prestižní cenu Crystal Award, kterou uděluje Světové ekonomické fórum a téhož roku mu francouzská vláda udělila řád Čestné legie. Procestoval řadu zemí. V březnu 2016 zavítal znovu do Prahy, kde se mj. setkal po 34 letech s malířem Ivanem Tomkem, který pro něj nakreslil v roce 1982 ve Zlaté uličce portrét jeho ženy.

Každý člověk na zemi, bez ohledu na to co dělá, hraje vždycky hlavní roli v historii světa.

Tento autor je jedněmi zbožňovaný, považovaný za alchymistu slova a druhými zatracovaný jako fenomén masové kultury a braku, ale i přes rozporuplné názory je jedním z nejvlivnějších autorů současné doby. Jeho knihy byly přeložené do 56 jazyků a vyšly ve více než 150 zemích, kde obsazují první místa na žebříčcích nejprodávanějších knih a překračují literární sféru tím, že se stávají tématem společenských a kulturních diskusí.

Každé hledání začíná štěstím začátečníka. A vždycky končí zkouškou dobyvatele.

A které z jeho děl hledáme?
Vyprávění o cestě španělského pastýře za zakopaným pokladem, vycházející z příběhu o splněném snu ze sbírky Tisíc a jedna noc, které je zároveň výzvou k naplnění vlastního osudu i poznáním posvátnosti světa, v němž žijeme. Na cestě za oním dvojím pokladem, plné zkoušek a důležitých setkání, je třeba dbát všech znamení a s neustálou trpělivostí a odvahou přetvořit samu svou osobnost.

Když se naučím rozumět řeči beze slov, porozumím světu.

Hledíme jméno autora a název díla. A otázka navíc: Které české nakladatelství je výhradním tuzemským vydavatelem jeho děl?

Odpověď zašlete na adresu eds@vse.cz

O soutěži