Březnová soutěž čtenářů – 17. otázka (26. 3. 2019)

Existuje daleko větší zločin než knihy pálit. Knihy nečíst.

Dnešní hádankou je jméno amerického romanopisce, povídkáře, básníka, esejisty, autora mnoha scénářů a divadelních her. Autora hororových a sci-fi románů a povídek.
Jeho matka pocházela ze Švédska, dědeček i pradědeček z otcovy strany byli vydavatelé novin. Byl přímým potomkem Marie …, která byla souzena, shledána vinnou a odsouzena k pověšení jako čarodějnice v Salemu ve státě Massachusetts v roce 1692. První příběhy začal sepisovat na papíry, do nichž se u řezníka balilo maso. Silný vztah k literatuře v sobě objevil už v raném dětství. „Když se mi dostala do rukou knížka Charlese Dickense Pověst dvou měst, přelepil jsem jméno autora svým. Takhle jsem chtěl umět psát,“ vzpomíná autor.

O svém vzdělání říkal: „Knihovny mě vychovaly. Nevěřím na vysoké školy a univerzity. Věřím v knihovny, protože většina studentů nemá žádné peníze. Dokončil jsem střední školu v období krize a neměli jsme žádné peníze. Nemohl jsem jít na vysokou školu, tak jsem chodil do knihovny tři dny v týdnu po dobu 10 let“.

Autor dokázal ve většině svých knih vytvořit zvláštní atmosféru odlidštěné budoucnosti v kombinaci se silným humanistickým tónem. Ne nadarmo se mu přezdívalo „Edgar Allan Poe pro optimisty“. Jeho mnohdy svérázní hrdinové putují chladnými technokratickými světy vesmírné civilizace a v kombinaci s tímto prostředím tvoří mnohdy bizarní příběhy. Ve své spisovatelské dílně se král sci-fi často potuluje po hvězdách a kosmické koráby používá jako jiní metro. Ve skutečnosti neuměl ani řídit auto, celý život se bál cestovat letadlem a za domácího kutila se nepovažoval. Proslavil se zejména knihou Marťanská kronika a později knihspalujícím románem 451°Fahrenheita.

To nejlepší na mém životě je to, že vše, co jsem udělal, je výsledkem toho, čím jsem byl ve dvanácti třinácti letech.

My však hledáme jiné jeho dílo, a to autorovy vzpomínky na dětství, které jsou plné poetiky, metafor a fantazie. Léto r. 1928 v malém městečku ve státě Illinois viděné očima dvanáctiletého chlapce. Tady se odehrávají závažné i malicherné problémy dospívání, uvědomování si vlastní existence, vyrovnávání se s realitou života a smrti uprostřed několikagenerační rodiny, přátel i typických figurek malého města. Půvabná, třebaže poněkud nostalgická knížka o dětství a o světě, který je nenávratně ztracený.

Napište jméno autora a název jeho vzpomínkové knihy a přidejte jméno spisovatele, který napsal román o salemských procesech.

Odpověď zašlete na adresu eds@vse.cz

O soutěži