Březnová soutěž čtenářů – 3. otázka (6. 3. 2019)

„Nesnáším módní fráze a někdy si své dojmy nechávám pro sebe prostě jen proto, že mě nenapadá nic jiného než otřepané a fádní vyjádření postrádající jakýkoliv smysl.“

Dnes hledáme anglickou spisovatelku, představitelku tzv. rodinného románu, která ve svých dílech obvykle zachycovala život venkovských vyšších vrstev. Hlavními postavami jejích děl bývají inteligentní, morálně silné hrdinky, které ostře kontrastují s pošetilostí svého okolí.
Narodila se v početné rodině reverenda, pocházela z osmi sourozenců. Vzdělání se jí dostalo v dívčí internátní škole. Lze říci, že získala vzdělání kvalitnější než ostatní dívky v její době. Poté, co byla uvedena do společnosti, vedla až do své smrti život, který se skládal z obvyklých zábav její společenské vrstvy a ty jsou do detailů popsány v jejich dílech – plesy, návštěvy známých a příbuzných, čas od času i návštěva Londýna. Jednou z mála „událostí“ v jejím jinak klidném životě se stalo milostné zklamání v podobě z její strany zrušeného zasnoubení. V lásce štěstí neměla a stejně jako její starší sestra zůstala neprovdána. Její slavné romány vycházely anonymně a až po její smrti bratr Henry veřejně přiznal její autorství.

Nevím, jestli je to tak správné, ale pošetilosti rozhodně přestávají být pošetilé, když se jich dopouštějí rozumní lidé z pouhé lehkovážnosti. Zloba zůstává vždy zlobou, ale bláznovství nemusí být vždy bláznovství. – Záleží na povaze těch, kdo se k němu uchýlí.

V dobách, kdy ženy bývaly křehké květinky a mladé dívky často interesantně omdlévaly, vytvořila spisovatelka hrdinku jiného ražení. Když v útlém mládí ztratí matku a na otce, slabošského hypochondra, nelze spoléhat, ujme se správy věcí na rodném panství sama a nároky, které na ni nelehká situace klade, vypěstují v bystré dívce vlastnosti suverénního generála. Jen ona všemu rozumí, jen ona ví, co je pro každého dobré. Tímto způsobem ovšem kráčí od maléru k maléru a často pěkně zavaří i těm, kterým upřímně chtěla pomoci. Ale protože jí nechybí dobré srdce, časem zmoudří a pochopí, kde hledat v životě ty pravé hodnoty.

Tolik k dnešní autorce a jejímu románu (byl i úspěšně zfilmován), stačí jen doplnit jméno a název. Otázka navíc: Uveďte, kde se nachází muzeum této slavné autorky?

… a na okraj, tato spisovatelka poprvé použila slovo „outsider“, vlastně ho vynalezla.

Odpověď zašlete na adresu eds@vse.cz

O soutěži