Březnová soutěž čtenářů – 4. otázka (7. 3. 2019)

Když lev polkne myš, džungle se leda usměje, není zastrašena. Chce-li se lvu trochu blýsknouti, musí sežrati nejméně zase lva.

Český prozaik, romanopisec a povídkář a hlavní představitel české naturalisticko-psychologické prózy v období mezi dvěma světovými válkami se narodil v roce 1896 v Jilemnici.
V roce 1915 je odveden jako jednoroční dobrovolník k pěšímu pluku do Kadaně – poté, co je jeho pluk odveden na frontu, bojuje postupně v Rusku, v Itálii a na Slovensku. Od roku 1919 pracuje jako úředník v Živnobance, při zaměstnání dostuduje obchodní vědy.
Od poloviny dvacátých let se vedle své úřednické práce věnuje i literární tvorbě. Publikuje v řadě časopisů a Národních listech. Zpočátku píše hlavně povídky s širokou žánrovou rozmanitostí. Později psychologické a baladické romány. Řada jeho děl byla zfilmována.

„Stal jsem se sluhou dítěte bez rozumu. Jmění, které jsem uchvátil, statky, jež jsem získal, jsou jeho statky. Nikdy nedosáhne zákonité oprávněnosti disponovati svým bohatstvím. Poselství z hrobu bylo přetvořeno v strašlivou pomstu. Byl jsem učiněn galejníkem na vlastní lodi. Mé dítě je uschlou haluzí. Pochopil jsem význam slova peklo. Hle, dědic mého jména, mého přičinění, mých podniků! Mé jařmo je otrocké. Povleku je do smrti a povleku je marně.“

Formou introspekce a diagnostické analýzy rozvíjí Jaroslav Havlíček psychologické téma v románu, jehož název je dnešní hádankou. Vyšel v roce 1937) – falešný sebeprožitek, hra s city a vztahy, střety různých postav z různých sociálních prostředí, dědičná šílenství, schizofrenní bludy, tak rekapituluje svůj život hlavní hrdina. Život, v němž se všechny snahy o profesní seberealizaci a získání společenské prestiže (sňatkem s dívkou ze staré továrnické rodiny) postupně fatálně zvrátily a vyústily v děsivou životní katastrofu bez možnosti vykoupení…
Román se stal předlohou televizní inscenace (1965) a celovečerního filmu z roku 1988.
Autor, mistr české psychologické prózy, umírá za druhé světové války, 7. dubna roku 1943 v Praze.

Kromě autora a názvu románu přidejte i název filmu z roku 1988, který byl podle románu natočen.

Odpověď zašlete na adresu eds@vse.cz

O soutěži