Březnová soutěž čtenářů – 5. otázka (8. 3. 2019)

„Narodil jsem se, abych byl divoký.“

V Anglii působící dramatik, prozaik, básník a esejista irského původu se narodil v roce 1854 v Dublinu. Žil svobodně bez ohledu na konvence a pokryteckou morálku vyšších vrstev viktoriánské Anglie, vědomě šokoval prudérní společnost.

Všechno umění je zároveň povrch a symbol. Ti, kdož jdou pod ten povrch, činí tak na vlastní nebezpečí. Ti, kdož luští ten symbol, činí tak na vlastní nebezpečí.

Příběh dnešní hledané knihy s fantaskními téměř hororovými prvky se odehrává v 19. století v Londýně. Ve své době vyvolal obrovské pozdvižení, označili ho za neřestný, nemravný a kazící vkus.
Román má velmi zvláštní a silnou atmosféru Autor vás donutí v průběhu čtení zamyslet se nad sebou samým – nad smyslem života, hříchem, krutostí, smrtí, ale i láskou a krásou. Rozuměl světu, lidské nedokonalosti, manipulaci, sobectví, kráse a umění.

Život je ukázka nervů, žilek a ponenáhlu budovaných komůrek, v nichž se ukrývá myšlenka a sní vášeň. Můžete si nakrásně představovat, že jste v bezpečí, a myslet si, že jste silný. Ale náhodný barevný odstín v pokoji nebo na jitřním nebi, zvláštní voňavka, kterou jste kdysi miloval a jež vyvolává prchavé vzpomínky, řádek ze zapomenuté básně, na který jste znova narazil, pár taktů z melodie, kterou už dávno nehrajete – na takových věcech, to vám říkám, závisí náš život.

Dnes je kniha považována za jeden z pilířů moderní literatury, je jí ovlivněno mnoho dalších děl. Byla zfilmována americkým režisérem Davidem Rosenbaumem v roce 2004 a britským režisérem Oliverem Parkerem v roce 2009. V roce 2006 na motivy knihy vznikl původní český muzikál.

Otázkou je opět jméno autor a název románu. A navíc: Hledaný autor zemřel v bídě s podlomeným zdravím v pouhých 46 letech. Kde najdeme jeho hrob?

Odpověď zašlete na adresu eds@vse.cz

O soutěži