Co říkat studentům o citování

V rámci zadávání seminární práce je vhodné stručně studentům připomenout etiku práce s informačními prameny. Osvědčený postup je provázat tento výklad se zadáním seminární práce, a to jak během vyučování, tak v materiálech rozdávaných studentům (příp. zveřejňovaným v InSISu).

Studenti by se měli dozvědět:

Osvědčuje se shrnout toto sdělení do cca 10-15 minut (delší si studenti stejně do konce semestru nezapamatují) a připomínat tyto zásady v průběhu semestru vždy, kdy je to relevantní (např. týden před odevzdáním seminární práce). Zároveň je vhodné začlenit krátký text o plagiátorství a jeho důsledcích do sylabů předmětu.