Jak hledat zdroje pro seminární práci

Hledání zdrojů pro seminární práci se liší podle typu práce. Píšete-li přehledovou práci, je třeba nalézt zdroje poskytující přehled v dané problematice. Pro esej budete mimoto potřebovat také řadu textů s neobvyklými pohledy na vybraný problém. Zde proto pouze shrneme základní pravidla:

  1. Nejprve je nutné mít v dané oblasti přehled. Kdysi k tomu sloužily tištěné encyklopedie, dnes je nedocenitelným zdrojem pro získání obecného přehledu Wikipedie a jí podobné projekty. Nezapomeňte, že Wikipedie má mnoho jazykových verzí, a česká není nejobsáhlejší. Druhým zdrojem podobným encyklopediím jsou katalogy (např. lii.org), shromažďující odkazy na zajímavé stránky. Dobrým zdrojem jsou také skripta, učebnice a překvapivě i bakalářské a diplomové práce.
    Výstupem této fáze je obecný přehled, ale také seznam literatury k dalšímu prostudování (ukládejte si reference u článků z wikipedie, seznamy literatury v bakalářkách …)
  2. Zároveň s hledáním obecných informací byste si měli utřídit, co vlastně sami o tématu víte. Jaká fakta znáte, o jakých otázkách v problematice víte atd.
  3. Na další fázi už je třeba mít dobře definované téma vaší práce. Nejlepší způsob formulace zadání seminární práce je potřeba vyřešit nějaký problém. Pokud máte takové zadání, snadno posoudíte užitečnost dalších zdrojů: posunou řešení problému někam dál? Ve třetí fázi tedy definujeme kritéria pro posuzování dalších zdrojů, které budeme hledat.
  4. Čtvrtým hledaným zdrojem jsou lidé. Kteří lidé se ve vámi zkoumané problematice dobře orientují a mohli by vám pomoci ve formulaci tématu, hledání informací, …? Kteří lidé jsou v dané problematice považováni za experty? Jsou skutečnými experty? Jakými problémy se zabývají, co řeší? Co napsali? Jak vidí vámi řešený problém? Výstupem této fáze je seznam lidí, zajímavých pro vaši práci: expertů, autorů knih a článků, komentátorů atd.
  5. Vycházejí pro vámi řešenou oblast nějaké odborné časopisy? Projděte databáze jako je ProQuest, EBSCO, JSTOR a zkoumejte, co se píše v odborných časopisech k vašemu tématu. Výstupem je přehled článků a zajímavých autorů. Nezapomeňte přitom, že mnohé databáze mají nástroje pro ukládání zajímavých článků (např. v ProQuestu se tento nástroj jmenuje My Research Summary).
  6. Ptejte se, povídejte si o tématu seminárky s ostatními. Odfiltrujete tím některé chyby, získáte pohled někoho jiného na vybranou problematiku a ještě možná od ostatních získáte zajímavé odkazy na další zdroje.

Shrnuto a podtrženo, klíč k efektivnímu hledání zdrojů je dvojí: dobře definované téma a nalezení lidí, kteří se tématu věnují.