Jak kontrolovat, zda student v seminární práci cituje korektně

Prvním nástrojem pro kontrolu správnosti citování je kontrola plagiátů v InSISu (více informací zde). Tento nástroj ale pouze zjišťuje podobnost kontrolované práce s vybranými texty převážně v českém jazyce.

Pro kontrolu individuálních dokumentů můžete použít (Validátor VŠE, který kromě automatické kontroly VŠKP umožňuje zkontrolovat i samostatný soubor nahraný vyučujícím.

Vodítkem pro rozpoznání kopírovaného textu bývá styl použitý autorem. U textu poskládaného z více různých zdrojů je obvykle styl psaní v každém odstavci jiný, student používá různou terminologii, někdy dokonce kopíruje texty z www stránek včetně formátování. Pak stačí vzít z textu „podezřelou“ větu a tu zkopírovat do vyhledávače (použijte více různých vyhledávačů, např. Google a Seznam).

Pro kontrolu textů v anglickém jazyce existuje také řada komerčních nástrojů. V případě zájmu o kontrolu individuální anglické práce nás prosím kontaktujte.

Nabídka konzultací

Pro vyučující nabízí Centrum informačních a knihovnických služeb zaškolení nad konkrétními seminárními pracemi, kde vám ukážeme typické postupy pro rozpoznání plagiátů. V případě zájmu napište na i-servis@vse.cz.