Jak studentům zpřístupnit seznam článků z elektronických zdrojů

Některé ze seminárních prací (ale i práce během semestru) vyžadují, aby studenti měli dostupný seznam odkazů k článkům v elektronických informačních zdrojích VŠE (www.vse.cz/zdroje). Větší zdroje umožňují vytvoření takového seznamu pomocí „pamatování“ zaškrtnutých článků a následně vygenerovaného přehledu takto označených článků. Postup je popsán pro dvě největší databáze, další databáze doplníme v případě vašeho zájmu (pište na i-servis@vse.cz).

ProQuest Central

Tato databáze nabízí možnost nazvanou „My Research„, v rámci které zobrazuje dotazy zadané do vyhledávání, navštívené tituly a články zaškrtnuté během hledání (ve výpisu výsledků vyhledávání je vlevo od každého záznamu zaškrtávací políčko, jehož zaškrtnutím lze vybraný článek přidat do kolekce „My Research“). Po nalezení všech relevantních článků (lze označit maximálně 50 položek) jsou tyto články dostupné pod záložkou „My Research“ a je možné je odtud vyexportovat v různých formátech. Jenou z nabízených možností je i volba „Create a web page„, pomocí které vytvoříte webovou stránku se všemi označenými výsledky. Tuto stránku lze uložit (volba „Download your search summary as a web page/HTML file“) nebo ještě před uložením upravit (volba „Edit the information below“). V editačním zobrazení lze odstraňovat ze seznamu jednotlivé položky nebo celé bloky (např. blok „Recent searches“).

EBSCO

Podobným způsobem jako ProQuest Central funguje i EBSCO (tam se podobná volba jmenuje „Složka“ a nalezené záznamy lze přidávat z přehledu vyhledaných článků přidávat do složky „Add o folder“). Přechodem do složky (klikněte na horní modré liště na odkaz „Složka“) dostanete možnost záznamy uložit nebo exportovat. Před uložením/exportem je nutné vybrat ty záznamy, které chcete uložit či exportovat (chování odlišné od ProQuestu!). Pak klikněte na ikonku diskety (Uložit) a vyberte, že součástí uložených dat má být i odkaz HTML na článek.