Problémy se Zoterem a jejich řešení

Zotero se ve Wordu zobrazí, ale nefunguje

Jsou možné dvě příčiny:

  1. Nejsou povolená makra. Ta je nutné po spuštění Wordu povolit kliknutím na Povolit obsah.
  2. Neběží Firefox nebo Zotero Standalone. Aby propojení s Wordem fungovalo, musí mít dostupnou (otevřenou) knihovnu Zotera. Spusťte Firefox nebo Zotero Standalone.

Ve Wordu se nezobrazí lišta v kartě Doplňky

Word 2013 nahrává doplněk Zotera do adresáře „Startup“, ale správně by měl nahrávat do adresáře „Po spuštění“. Jenom tak se ikony Zotera zobrazí na kartě Doplňky. To je potřeba nastavit ručně, a to tak, že přesuneme soubor zotero.dot (nebo zotero.dotm – podle verze Office) z adresáře
D:\Users\::username::\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup
do adresáře
D:\Users\::username::\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Po spuštění
Některé z těchto adresářů jsou nastavené jako skryté, tj. adresu lze zadat kliknutím do průzkumníka Windows

Konkrétní umístění adresáře se může lišit podle instalace, místo D:\Users to může být C:\Documents and Settings nebo jiný.