Formuláře

Studenti a zaměstnanci VŠE

Meziknihovní výpůjční služba
Formulář Meziknihovní výpůjční služba (MVS) je určen registrovaným uživatelům CIKS.
Rešerše
Požadavek na zpracování jednorázové tematické rešerše, citačních ohlasů nebo na pravidelné zasílání informací např. o nově vydaných článcích ke zvolenému tématu. Služby jsou poskytovány zdarma učitelům a zaměstnancům VŠE, pro studenty za úhradu dle platného Ceníku služeb CIKS.
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba
Formuláře Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS) jsou určeny zaměstnancům a učitelům VŠE.
Žádanka na výpůjčku knihy ze zahraničí
Žádanka na kopii článku ze zahraničního časopisu
Klub knihovny – objednávka
Formulář pro rezervaci prostor Klubu knihovny
Žádanka na nákup neperiodické literatury
Formulář pro žádost o nákup knih a jiné neperiodické literatury.
Informace k objednávání
Pravidla získávání, zpřístupňování a evidence informačních zdrojů
Žádanka na nákup periodik
Formulář pro žádost o nákup časopisů a jiné periodické literatury.
Informace k objednávání
Pravidla získávání, zpřístupňování a evidence informačních zdrojů

Knihovny a odborná veřejnost

Meziknihovní výpůjční služba
Formulář Meziknihovní výpůjční služba (MVS) je určen žadatelům o výpůjčku z fondu knihoven VŠE.
Rešerše
Požadavek uživatelů mimo akademickou obec VŠE na zpracování jednorázové tematické rešerše. Pro veřejnost se tyto služby poskytují pouze za úhradu dle platného Ceníku služeb CIKS a v souladu s licenčními podmínkami.