Knihovna

Výroční zpráva CIKS za rok 2004

Obsah

Obsah a Úvod
1. Implementace integrovaného knihovního systému Aleph
500

2. Služby knihovní sítě VŠE
3. Budování knihovních fondů
4. Informační podpora studia a výzkumu
5. Grantová a rozvojová činnost CIKS
6. Národní a mezinárodní spolupráce CIKS
7. Personální zajištění a hospodaření CIKS
Tabulky a grafy
Přílohy