Knihovna

Výroční zpráva CIKS za rok 2005

Obsah

1 Fondy
1.1 Budování fondu
1.2 Doplňování knihovního fondu
1.3 Zpracování informačních zdrojů
1.4 Ochrana a správa fondu
1.5 Revize a vyřazování fondu
2 Informační systém
2.1 Virtuální ekonomická knihovna Econlib
2.2 Webové stránky VŠE
2.3 Webové stránky CIKS a další webové servery
2.4 Elektronické dodávání dokumentu
2.5 Elektronické informační zdroje
2.6 Knihovní systém Aleph500
3 Služby
3.1 Služby knihovní sítě
3.2 Oborové knihovnicko-informační služby
4 Uživatelé služeb
4.1 Interní uživatelé
4.2 Externí uživatelé
5 Projektová a rozvojová činnost
5.1 Grantový projekt MŠMT ČR 1N04033 „Informační
zdroje pro ekonomický výzkum“

6 Národní a mezinárodní spolupráce
6.1 Národní spolupráce
6.2 Mezinárodní spolupráce
7. Lidský kapitál
8. Finanční zdroje a hospodaření
8.1 Výdaje
8.2 Příjmy
Tabulky a přílohy