Knihovna

Výroční zpráva CIKS za rok 2006


Výroční zpráva o činnosti Centra informačních a knihovnických služeb VŠE (CIKS)
podává souhrnný přehled o hlavních aktivitách všech knihoven, tvořících základ knihovní
sítě školy – centrální knihovny na Žižkově, Studijní knihovny Jižní Město a Knihovny
Fakulty managementu v Jindřichově Hradci.

Obsah

Úvod

1 Fondy
1.1 Budování fondu
1.2 Doplňování informačních zdrojů
1.3 Zpracování informačních zdrojů
1.4 Zlatý fond českého ekonomického myšlení
1.5 Údržba, ochrana a přesuny fondů
1.6 Revize a vyřazování fondů

2 Informační systémy
2.1 Elektronické informační zdroje
2.2 Webové stránky CIKS a další webové servery
2.3 Vybrané statistiky webů CIKS, search a akce.vse.cz
2.4 Webové stránky VŠE
2.5 Databáze vysokoškolských kvalifikačních prací
2.6 Elektronické dodávání dokumentů
2.7 Aleph500

3 Služby
3.1 Služby knihovní sítě
3.2 Oborové knihovnicko-informační služby

4 Uživatelé služeb
4.1 Interní uživatelé
4.2 Externí uživatelé
4.3 Uživatelé Studijní knihovny Jižní Město

5 Grantová a rozvojová činnost
5.1 Projekt MŠMT ČR 1N04033 "Informační zdroje
pro ekonomický výzkum"

5.2 Rozvojový projekt "Zajištění informačních zdrojů
pro studijní programy ECTS"

6 Národní a mezinárodní spolupráce
6.1 Národní spolupráce
6.2 Mezinárodní spolupráce

7 Personální situace

8 Finanční zdroje a hospodaření
8.1 Výdaje
8.2 Příjmy

Tabulky a přílohy