Knihovna

Výroční zpráva CIKS za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti Centra informačních a knihovnických služeb VŠE (CIKS) podává souhrnný přehled o hlavních aktivitách všech knihoven, tvořících základ knihovní sítě školy – centrální knihovny na Žižkově, Studijní knihovny Jižní Město a Knihovny Fakulty managementu v Jindřichově Hradci.

Obsah

Úvod

1 Fondy
1.1 Budování fondu
1.2 Doplňování informačních zdrojů
1.3 Zpracování informačních zdrojů
1.4 Zlatý fond českého ekonomického myšlení
1.5 Revize a vyřazování fondů

2 Informační systémy
2.1 Elektronické informační zdroje
2.2 Webové stránky CIKS a další webové aplikace
2.3 Webové stránky VŠE
2.4 Databáze vysokoškolských kvalifikačních prací
2.5 Elektronické dodávání dokumentů
2.6 Aleph500

3 Služby
3.1 Služby knihovní sítě
3.2 Oborové knihovnicko-informační služby

4 Uživatelé služeb
4.1 Interní uživatelé
4.2 Externí uživatelé

5 Grantová a rozvojová činnost
5.1 Projekt MŠMT ČR 1N04033 "Informační zdroje pro ekonomický výzkum"
5.2 Připravované projekty na rok 2008

6 Národní a mezinárodní spolupráce
6.1 Národní spolupráce
6.2 Mezinárodní spolupráce

7 Personální situace

8 Finanční zdroje a hospodaření
8.1 Výdaje
8.2 Příjmy

Tabulky a přílohy