Knihovna

Výroční zpráva CIKS za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Centra informačních a knihovnických služeb VŠE (CIKS) podává souhrnný přehled o hlavních aktivitách všech knihoven, tvořících základ knihovní sítě školy – centrální knihovny na Žižkově, Studijní knihovny Jižní Město a Knihovny Fakulty managementu v Jindřichově Hradci.

Obsah

Úvod

1 Fondy
1.1 Budování fondu
1.2 Doplňování informačních zdrojů
1.3 Zpracování informačních zdrojů
1.4 Zlatý fond českého ekonomického myšlení
1.5 Revize a vyřazování fondů

2 Informační systémy
2.1 Elektronické informační zdroje
2.2 Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům
2.3 Federativní vyhledávání
2.4 Webové stránky CIKS a další webové aplikace
2.5 Webové stránky VŠE
2.6 Elektronické dodávání dokumentu
2.7 Aleph500

3 Služby
3.1 Služby knihovní sítě
3.2 Oborové knihovnicko-informační služby

4 Uživatelé služeb
4.1 Interní uživatelé
4.2 Externí uživatelé

5 Grantová a rozvojová činnost
5.1 Projekt MŠMT ČR 1N "Informační infrastruktura výzkumu" – pokračování
5.2 Projekt MŠMT ČR "Informační zdroje pro výzkum (INFOZ)"
5.3 Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení – první etapa
5.4 Projekt MK ČR "Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace"
5.5 Projekt MŠMT ČR "Odhalování plagiátů v seminárních pracích"
5.6 Připravované projekty na rok 2010

6 Národní a mezinárodní spolupráce
6.1 Národní spolupráce
6.2 Mezinárodní spolupráce

7 Personální situace

Tabulky a přílohy