Knihovna

Výroční zpráva CIKS za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Centra informačních a knihovnických služeb VŠE (CIKS) podává souhrnný přehled o hlavních aktivitách všech knihoven, tvořících základ knihovní sítě školy – centrální knihovny na Žižkově, Studijní knihovny Jižní Město a Knihovny Fakulty managementu v Jindřichově Hradci.

Obsah

Úvod

1 Fondy

1.1 Budování fondu
1.2 Doplňování informačních zdrojů
1.3 Zpracování informačních zdrojů
1.4 Zlatý fond českého ekonomického myšlení
1.5 Revize a vyřazování fondů

2 Informační systémy
2.1 Elektronické informační zdroje
2.2 Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům
2.3 Webové stránky CIKS a další webové aplikace
2.4 Webové stránky VŠE
2.5 Aleph500

3 Služby
3.1 Služby knihovní sítě
3.2 Oborové knihovnicko-informační služby

4 Grantová a rozvojová činnost
4.1 Projekt MŠMT ČR Informační zdroje pro výzkum (INFOZ)
4.2 Projekt Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení – druhá etapa
4.3 Projekt MK ČR Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace
4.4 Projekt MŠMT ČR Odhalování plagiátů v seminárních pracích
4.5 Připravované projekty na rok 2011

5 Národní a mezinárodní spolupráce
5.1 Národní spolupráce
5.2 Mezinárodní spolupráce

Tabulky a přílohy