Knihovna

Výroční zpráva CIKS za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Centra informačních a knihovnických služeb VŠE (CIKS) podává souhrnný přehled o hlavních aktivitách všech knihoven, tvořících základ knihovní sítě školy – centrální knihovny na Žižkově, Studijní knihovny Jižní Město a Knihovny Fakulty managementu v Jindřichově Hradci.

Obsah

Úvod

1 Fondy
1.1 Budování fondu
1.2 Doplňování informačních zdrojů
1.3 Zpracování informačních zdrojů
1.4 Zlatý fond českého ekonomického myšlení
1.5 Revize a vyřazování fondů

2 Informační systémy
2.1 Elektronické informační zdroje
2.2 Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům a federativní vyhledávání
2.3 Webové stránky CIKS a spravované webové aplikace
2.4 Webové stránky VŠE
2.5 Open Access a Knihovna VŠE
2.6 Aleph500

3 Služby
3.1 Služby knihovní sítě
3.2 Oborové knihovnicko-informační služby

4 Grantová a rozvojová činnost
4.1 Projekt MŠMT ČR Informační zdroje pro výzkum (INFOZ)
4.2 Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení – třetí etapa
4.3 Připravované projekty

5 Národní a mezinárodní spolupráce
5.1 Národní spolupráce
5.2 Mezinárodní spolupráce

Tabulky a přílohy