Knihovna

Výroční zpráva CIKS za rok 2016

Úvod

1 Fondy
1.1 Budování fondu
1.2 Doplňování informačních zdrojů
1.3 Zpracování informačních zdrojů
1.4 Zlatý fond českého ekonomického myšlení
1.5 Revize a vyřazování fondů

2 Informační systémy
2.1 Elektronické informační zdroje
2.2 Webové stránky ve správě CIKS
2.3 Knihovní systém Aleph500

3 Služby
3.1 Služby knihovní sítě
3.2 Oborové knihovnicko-informační služby

4 Grantová a rozvojová činnost
4.1 Zajištění kontinuálního přístupu do multioborové databáze ProQuest Central a do klíčových databází pro ekonomický výzkum (LR 1304)
4.2 Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení – osmá etapa
4.3 Spolupráce na projektech

5 Národní a mezinárodní spolupráce
5.1 Národní spolupráce
5.2 Mezinárodní spolupráce

Tabulky a přílohy