Elektronické knihy

Studujte moderně, čtěte publikace v elektronické podobě! Pro studenty a zaměstnance VŠE jsme zajistili přístup do následujících kolekcí, odkud si mohou publikaci v elektronické podobě stáhnout.

Dostupné kolekce

Pokud není uvedeno jinak, publikace jsou určeny pouze pro Vaši soukromou potřebu a nesmíte je dále šířit.

ProQuest Ebook Central

  Zobrazit online
  Doporučené knihy

Průběžně aktualizovaná kolekce více než 12 000 odborných elektronických monografií od předních světových vydavatelů, která je tematicky zaměřena na oblast účetnictví, etiky podnikání, kapitálových trhů a investic, podnikové kultury a financí, národohospodářské politiky, podnikání, lidských zdrojů, mezinárodního obchodu, marketingu a realit. Možnosti přístupu k plným textů naleznete popsány v prezentaci.

Wiley – IT obory

  Zobrazit online
  Doporučené knihy

Firma Wiley je jedním z největších světových producentů odborných vědeckých publikací především z oblasti vědy, techniky a medicíny. VŠE zakoupila od firmy Wiley pro potřeby svých zaměstnanců a studentů plné texty 8 titulů e-knih z oblasti počítačové vědy. Plný text získáte kliknutím na odkaz PDF u jednotlivých kapitol.

Přehled dostupných titulů:

Bai, Y. Practical Database Programming with Visual Basic.NET. Hoboken, NJ, USA: Wiley & Sons, Inc. 2012.
Bauer, E., Zhang, X., & Kimber, D. A. Practical System Reliability. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc. 2009.
Boddy, R., & Smith, G. Effective experimentation : for scientists and technologists. Chichester West Sussex U.K.: John Wiley & Sons, Inc. 2010.
Buyya, R., Broberg, J., & Goscinski, A. Cloud computing : principles and paradigms. Hoboken N.J.: John Wiley & Sons, Inc. 2011.
Gardner, S., Birley, S. Blogging for Dummies. Hoboken, NJ, USA: Wiley Publishing, Inc. 2010.
Göker, A., & Davies, J. Information retrieval : searching in the 21st century. Chichester U.K.: John Wiley & Sons, Inc. 2009.
Hamel, L. Knowledge Discovery with Support Vector Machines. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc. 2009.
Jain, R. K., Triandis, H. C., & Weick, C. W. Managing Research, Development, and Innovation. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc. 2010.
Jarman, K. H. The Art of Data Analysis. Hoboken, NJ, USA: Wiley Publishing, Inc. 2013.
Tong, H., Kumar, T. K., Huang, Y. Developing Econometrics. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. 2011.
Tsiptsis, K., & Chorianopoulos, A. Data Mining Techniques in CRM. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. 2010.
Tufféry, S. Data Mining and Statistics for Decision Making. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. 2011.

Levná knihovna

  Zobrazit online
  Doporučené knihy

Platforma Levná knihovna nabízí půjčování českých odborných elektronických knih převážně z nakladatelství Aleš Čeněk. Jedná se o tituly především z oblasti práva, ekonomie, politologie, filosofie a psychologie. Fond těchto e-knih je stále doplňován.

Po prvním přihlášení uživ. jménem a heslem z ISIS je nutné vytvořit si profil a propojit ho s účtem Shibboleth (stručný návod na registraci a první použití).

E-knihy jsou určeny k online čtení v rámci WWW prohlížeče. Elektronické knihy není možno stahovat ani tisknout. E-knihu může mít půjčenou pouze jeden čtenář, na 1-14 dní podle vlastního uvážení. Výpůjčky si lze rezervovat i dopředu, podle kalendáře u knihy. Pokud není e-kniha do 3 dnů od zapůjčení otevřena, je výpůjčka stornována.

V Souborném katalogu VŠE najdete kompletní seznam dostupných publikací, zároveň i s dostupností tištěných exemplářů.

Cambridge Books Online

Zobrazit online

Z kolekce Cambridge Books Online jsou uživatelům z VŠE dostupné vybrané tituly, které se obsahově zaměřují na oblast politologie, mezinárodních vztahů a mezinárodní ekonomie.