Knihovna

Objednávka rešerše

Formulář je určen zaměstnancům a učitelům VŠE. Pokud zaměstnancem nejste, využijte pro objednávku tento formulář.

Zobrazit informace o Rešeršní službě…

Informace o žadateli
Formulace tématu rešerše
Upřesněte téma, příp. uveďte požadovaný rozsah rešerše, požadavek jen na el. zdroje apod.
Doplňující informace
zrušit