Základy sociologie a politologie

Základy sociologie a politologie
Autor: Danics, Štefan, Dubský, Josef a Urban, Lukáš
Sbírka: Levná knihovna
ISBN: 978-80-7380-590
Vydání: 3. upravené vydání. Plzeň: Čeněk, 2016
Publikace je určena zejména vysokoškolským studentům, ale také odborné a laické veřejnosti. Její zvláštnost spočívá v překročení pouze úzce sociologického a politologického úhlu pohledu, což se projevuje v interdisciplinárním přístupu k představení obou vědních oborů. Autoři totiž zastávají názor, že porozumění aktuálním politickým procesům předpokládá zkoumat je v širším společenském rámci neboli vztáhnout je k sociálním a kulturním kontextům. Podle nich si citlivá interpretace sociálních, politických i bezpečnostních problémů 21. století vyžaduje ochotu a odvahu kombinovat dílčí vědecké poznání a úsudky.