Time management : prokrastinace, konflikty, porady, vyjednávání, emaily, mobily, angličtina

Time management : prokrastinace, konflikty, porady, vyjednávání, emaily, mobily, angličtina
Autor: Gruber, David
Sbírka: Doporučené nové knihy
ISBN: 978-80-7261-480
Vydání: 4. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Management Press, 2017
D. Gruber měl velkou ctižádost překonat ve svém oboru celou zahraniční špičku. Nastudoval způsob myšlení vynikajících osobností, jejich zásady využití času. Sám se o překonání této špičky pokusil v oblasti soft skills. Důkazů, že se mu to podařilo splnit, je řada. V lednu 1992 překonal zahraniční špičku v oboru efektivního studia cizích jazyků a prokrastinace. Time management a prokrastinace jsou autorovým koníčkem. A že v této knize najdete i takové rady, které se v jiných nevyskytují, to poznáte sami.