Knihovna

Knihovny a studovny VŠE

Studenti, zaměstnanci VŠE i odborná veřejnost (externí uživatelé) mohou využívat služby všech knihoven CIKS dle daných podmínek.

Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE (CIKS)

Knihovna Žižkov

Mezanin Staré budovy
Náměstí W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

knihovna@vse.cz
tel.: 224 095 581

Studijní knihovna Jižní Město (SKJM)

Suterén budovy B, vchod č. dveří 0158
Ekonomická 957
140 00 Praha 4 – Jižní Město

knihovnaJM@vse.cz
tel.: 224 094 397

Příruční knihovny a sbírky knih na fakultách a dalších pracovištích VŠE

Knihy jsou evidovány v Souborném katalogu VŠE a uloženy na pracovištích. Možnost jejich vypůjčení je nutno osobně konzultovat se sekretářkou příslušné katedry nebo pracoviště, případně s pracovníkem, pověřeným správou knih. Výjimkou je Chris Tame Library.

Knihovna Fakulty managementu v Jindřichově Hradci je organizační součástí fakulty a řídí se vlastními pravidly a předpisy.