Knihovna

Klub knihovny

Klub knihovny se nachází vedle recepce knihovny na Žižkově. Probíhají v něm pravidelné semináře knihovny. Prostor lze také po domluvě využívat pro akce pořádané pracovišti VŠE, není ale určen pro běžnou výuku.

Rezervaci Klubu knihovny je možné objednat na telefonu 224 095 584, interní linka 5584, nebo osobně v informační recepci CIKS. Objednávka musí být písemně potvrzena (formulář ke stažení).