Důležité mailové adresy

Informace, provoz studoven

knihovna@vse.cz
informační služby o Knihovně VŠE – CIKS
i-servis@vse.cz
oborové informační a knihovnické služby (rešeršní služby, konzultace a poradenství, prezentace informačních zdrojů, …)
eds@vse.cz
informace o Evropské unii (knihy, časopisy, databáze), provoz Evropského dokumentačního střediska VŠE
knihovnaJM@vse.cz
informační služby Studijní knihovny Jižní Město
knihovna@fm.vse.cz
informační služby knihovny FM Jindřichův Hradec

Výpůjční služby

rezerv@vse.cz
rezervace knih pro absenční výpůjčky
prodluz@vse.cz
prodlužování výpůjček
upominky@vse.cz
upomínky

Další služby knihovny

mvs@vse.cz
meziknihovní výpůjční služba, zápůjčky/výpůjčky publikací a objednávání plných textů článků z časopisů v rámci ČR
mmvs@vse.cz
mezinárodní meziknihovní výpůjční služby, zápůjčky/výpůjčky publikací a objednávání plných textů článků z časopisů, které nejsou v knihovnách v ČR k dispozici

Správa webu a souborného katalogu

webmaster@vse.cz
správa webových stránek VŠE
wwwciks@vse.cz
správa webových stránek CIKS
aleph@vse.cz
správa Souborného katalogu VŠE – Aleph

Centrální nákup a zpracování fondu

akvizice@vse.cz
akvizice – doplňování knihovního fondu VŠE, centrální nákup neperiodických publikací pro pracoviště VŠE z rozpočtů i grantových prostředků, přijímání a lokace knižních darů, shromažďování a zapůjčování katalogů vydavatelů a nakladatelů včetně zahraničních
casopisy@vse.cz
centrální objednávání, evidence a distribuce periodik pro studovny CIKS, katedry a ostatní pracoviště VŠE umístěná v Praze
katalogizace@vse.cz
centrální zpracování dokumentů v Souborném katalogu VŠE, distribuce neperiodických publikací na katedry a ostatní pracoviště VŠE včetně studoven a knihoven CIKS

Knihovna FM Jindřichův Hradec

knihovna@fm.vse.cz
informační služby knihovny FM Jindřichův Hradec
prodluz@fm.vse.cz
prodlužování výpůjček z knihovny FM Jindřichův Hradec
rezerv@fm.vse.cz
rezervace knih pro absenční výpůjčky z knihovny FM Jindřichův Hradec