Knihovna

Jak vyhledávat literaturu ke studiu nebo vědecké práci?

Pokud potřebujete nalézt vhodnou literaturu pro studium či práci, jako první je třeba si ujasnit, co o daném tématu/problému víte a následně si uvědomit, co potřebujete dalšího znát, z jakého úhlu chcete daný problém řešit.

Po ujasnění si tématu je nutné si k němu vytvořit obecný přehled. Takový přehled lze získat z tištěných encyklopedií a přehledů, nejjednodušší je však prohledat internet. Z běžně dostupných zdrojů je vhodné podívat se třeba na Wikipedii – na anglickou verzi, která je obsáhlejší a kvalitnější – a zaměřit se zde na použitou a další literaturu. Wikipedia je tudíž vhodná jako úvod a tzv. rozcestník k dalším zdrojům (nikoliv jako zdroj vhodný k citování). Stejně je třeba postupovat u dalších stránek, které shromažďují zajímavé odkazy k vybrané skupině témat.

Také je dobré podívat se na tzv. vědecký google – Google Scholar – oproti klasickému vyhledávači vám Google Scholar nabídne výsledky hledání z repozitářů, open access časopisů a ostatních zdrojů, kde naleznete různé vědecké výstupy. Dalším krokem je se podívat, co k danému tématu je dostupné na VŠE. Pro základní přehled, kdy nevíte, kterou databázi použít a jestli je nějaký zdroj na dané téma dostupný, je dobré využít vyhledávač SUMMON, který prohledává katalog knihovny, většinu databází dostupných na VŠE, bakalářské, diplomové a dizertační práce obhájené na VŠE a vybrané volné zdroje. Vytvoříte si tak základní přehled, z jakých úhlů pohledu se daná problematika řeší a zda-li se v ní nachází oblast, která není dostatečně zpracována. V této části je dobré si zpracovávat kartotéku s danými zdroji a poznámkami k nim.

Na základě vytvoření přehledu dostupné literatury byste měli být schopni definovat téma vaší práce a klíčová slova potřebná k vyhledávání další literatury. Nejlepší formulace tématu práce je potřeba vyřešit nějaký problém. Díky tomu snadno zjistíte, jestli nalezený zdroj odpovídá zvolenému tématu.

V další fázi je třeba pohledat, zdali k dané problematice vychází nějaké odborné časopisy, konají se mezinárodní i tuzemské konference, atd. Odborné časopisy naleznete zejména v placených databázích, pro Vás na VŠE zadarmo zpřístupněné ProQuest, EBSCOHost, JSTOR, OECD iLibrary a další tematicky zaměřené. Při nalezení relevantního článku věnujte pozornost klíčovým heslům, pod kterými je daný článek v databázi zařazen (naleznete u popisu daného zdroje). Pro přehledné archivování je vhodné si zřídit schránku pro ukládání nalezených článků – nabízí zdarma většina databází. Mimo sledovaných odborných časopisů sledujte i autory článků, rychle objevíte, kteří autoři se danému tématu nejvíce věnují a jak dlouho. Jsou to odborníci? Jakým způsobem řeší daný problém? Ve spolupráci s kým? V hledání spoluautorů je dobré zacílit své hledání i na sociální sítě.

Pro usnadnění ukotvení tématu např. seminárky je vhodné popovídání s kolegy, ostatními studenty apod. Naskytne se vám jiný úhel pohledu na vámi řešenou problematiku s případnými dalšími odkazy, kde hledat potřebnou literaturu.