Lokální signatury (hřbetní štítky) dokumentů ve studovnách CIKS

Dokumenty ve studovnách CIKS jsou ve volném výběru řazeny dle hřbetního štítku (druhé
signatury), který je zpravidla ve tvaru: znak MDT (max. 5 pozic) + tři počáteční písmena
jména autora či názvu publikace.

Například:

Kniha
ŠOLJAKOVÁ, Libuše a kol. Nákladové účetnictví v příkladech a úlohách.
4. aktualizované vyd. Praha: Oeconomica, 2011. 230 s. ISBN 978-
80-245-1752-0.
je ve volném výběru uložena s hřbetním štítkem 657.4ŠOL.

Pro jazykové publikace má hřbetní štítek tvar: 8-jazyk-typ publikace + pro knihy tři
počáteční písmena z názvu. Pro jazyky jsou používané dvoupísmenné zkratky, typ publikace
je „S“ (slovníky) nebo „K“ (ostatní publikace).

Například:

Slovník
Anglicko-český, česko-anglický multioborový slovník: z oblasti vědy, techniky
a ekonomiky.
Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. 979 s. ISBN
978-80-251-3259-3.
lze ve volném výběru najít pod hřbetním štítkem 8-AJ-S.
Kniha
GOTTHEINEROVÁ, Till a TRYML, Sergej. Moderní učebnice angličtiny.
13., nové upr. vyd. Praha: NS Svoboda, 2003. 710 s. ISBN 80-205-
1037-0.
bude postavena pod hřbetním štítkem 8-AJ-K-MOD.

Kromě zmíněného obecného tvaru jsou pro samostatné sbírky užívány speciální typy
hřbetních štítků uvedené v následující tabulce, většina těchto typů se používá pouze ve
studovnách na Žižkově.

Hřbetní štítek Instituce Lokace ve studovnách Příklad

CFA

Chartered Financial Analyst

Mediatéka, sbírka

CFA

CFA

CNB

Česká národní banka

Mediatéka, sbírka

CNB

CNB

EBRD + znak MDT + 3 písmena

European Bank for Reconstruction and Development

Mediatéka

EBRD336.1NOW

EU + skupiny 1–19

Evropská unie

Studovna Žižkov, sbírka EDS

EU11.2

IEEP +znak MDT

Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku VŠE

Studovna Žižkov

IEEP336.7

ILO + skupiny 01–19

International Labour Organization

Mediatéka, sbírka
ILO

ILO/01

IMF + znak MDT + 3 písmena

International Monetary Fund

Mediatéka, sbírka
MMF

IMF336.0DÁB

INS681.3

INSEAD

Studovna Žižkov

INS681.3

IWE + znak MDT

Institute of World Economics
– Hungarian Academy of
Science

Studovna Žižkov

IWE314.7

NOB
+ rok udělení ceny
+ 3 písmena

Dílčí sbírka Nositelé Nobelovy ceny

Studovna Žižkov, sbírka Nobelova cena

NOB2002SMI

OECD339.9
+ písmeno skupiny OECD

OECD

Studovna Žižkov, sbírka OECD

OECD339.9H

OSN + skupiny I–XVII

OSN

Mediatéka, sbírka
OSN

OSN/IID.13

SB + znak MDT + 3 písmena

Světová banka

Mediatéka, sbírka
SB

SB311.3MAR

STO + znak MDT

Stockholm School of Economics

Studovna Žižkov

STO336.7

VŠE – FMV

Working papers Fakulty mezinárodních vztahů

Studovna Žižkov

VŠE-FMV