Objednávka rešerše – externí

Pro veřejnost se rešeršní služby poskytují pouze za úhradu dle platného Ceníku služeb CIKS a v souladu s licenčními podmínkami.

Zobrazit informace o Rešeršní službě…

Informace o žadateli
Platba a dodání rešerše
Formulace tématu rešerše
Upřesněte téma, příp. uveďte požadovaný rozsah rešerše, požadavek jen na el. zdroje apod.