Knihovna

Projekty a profesní spolupráce

Dlouhodobě řešíme projekty, zaměřené zejména na zajištění elektronických informačních zdrojů, digitalizaci a dlouhodobé ukládání digitálních dokumentů. Většina projektů je řešena v rámci dotačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury.

S Výpočetním centrem VŠE spolupracujeme na rozvoji digitálních archivů a koncepce dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů na vysokých školách dle zákona č. 499/2004 Sb. Projekty jsou řešeny ve spolupráci s dalšími vysokými školami v ČR v rámci centrálních rozvojových projektů MŠMT ČR. V rámci projektů byly upřesněny zákonné povinnosti vysokých škol vyplývající ze zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vypracována Metodika dlouhodobého ukládání a archivace dokumentů, byly upraveny související vnitřní předpisy a postupy a provedeny potřebné úpravy informačních systémů VŠE – např. studijního informačního systému InSIS a aplikací pro kontrolu prací na plagiátorství Validátor VŠE. V rámci projektů zajišťujeme zejména potřebné analytické práce týkající se problematiky kontroly a archivace vysokoškolských kvalifikačních prací a dokumentů souvisejících s obhajobou prací a složením státní zkoušky.

Projekty řešené v posledních letech:

Profesní spolupráce

Profesní spolupráce na národní i mezinárodní úrovni je realizována zejména spoluúčastí na projektech a činnosti pracovních skupin profesních organizací, úzce spolupracujeme i s kolegy z Národní knihovny ČR a dalších odborných knihoven.