Rešeršní služby

Pokud potřebujete seznam zdrojů k vámi zadanému tématu, zpracujeme vám rešerši z obsahu licencovaných a volně dostupných vědeckých databází a katalogů knihoven.

Objednat můžete:

  • vypracování jednorázové tematické rešerše,
  • zpracování citačních ohlasů,
  • průběžné rešerše – pravidelné zasílání informací o nově vydaných článcích apod. ke zvolenému tématu z vybraných informačních zdrojů (pouze učitelé a zaměstnanci VŠE).

Rešerši lze objednat online (zaměstnanci a učitelé VŠE, ostatní uživatelé) nebo při osobní návštěvě v místnosti SB 034 B/C. Termín dodání závisí na počtu objednávek a náročnosti zpracování tématu.

Vzorová rešerše

Cena rešerše:

  • pro učitele a ostatní zaměstnance VŠE z elektronických zdrojů dostupných na VŠE a volně dostupných informačních zdrojů zdarma,
  • pro učitele a ostatní zaměstnance VŠE z ostatních informačních zdrojů dle skutečných nákladů,
  • pro studenty, externí uživatele CIKS VŠE a veřejnost:
    • paušální poplatek 100 Kč (i v případě rešerše s nulovým výsledkem),
    • práce rešeršéra 350 Kč / 1 hodina (i v případě rešerše s nulovým výsledkem).

Upozornění pro učitele VŠE: Zpracování standardní rešerše citací vybraného autora (citačních ohlasů) trvá průměrně 3 dny. Při větším množství žádostí, počtu citací a při multiplicitě jmen a oboru vybraného autora může zpracování trvat i více než týden.