Knihovna

Služby

Všechny služby mohou využívat registrovaní uživatelé – studenti, zaměstnanci VŠE a odborná veřejnost. Registrovat se můžete u výpůjčního pultu v knihovně na Žižkově, nebo na Jižním Městě.

Neregistrovaní uživatelé mohou využít jednorázový vstup pro prezenční studium ve studovnách a pro samoobslužné kopírování, nebo rešeršní a konzultační služby.

Interní uživatelé VŠE (studenti a zaměstnanci) mohou bez registrace využívat elektronické informační zdroje VŠE ze školní sítě i vzdáleně.