Knihovna

Nákup a distribuce informačních zdrojů

Nákup, zpřístupňování a evidence informačních zdrojů VŠE jsou knihovnou zajišťovány centrálně pro fakulty, další pracoviště VŠE a pro fondy knihovny. Knihy, hrazené z finančních prostředků fakult a pracovišť VŠE, mohou objednávat vyučující, řešitelé grantů a další zaměstnanci VŠE. Studenti, učitelé i zaměstnanci mohou také doporučovat knihovně nákup informačního zdroje do fondu knihovny.

Neperiodické publikace (knihy, skripta, sborníky, …)

Objednávání a nákup neperiodických publikací realizuje pracoviště akvizice.

Pracoviště dále zajišťuje:

  • nabídku knižních katalogů a jednání s vydavateli
  • informace o cenách knih, jejich dostupnosti a o termínech dodání
  • tuzemskou i zahraniční výměnu odborné literatury
  • příjem a lokaci knižních darů

Kontakt:
akvizice@vse.cz, místnost SB 114, tel. 224 09 5579

Lenka Šindelířová, DiS. (sindell@vse.cz)

Publikace, zakoupené pro katedry a pracoviště VŠE umístěná v Praze a pro grantové řešitele na základě objednávky/žádanky, jsou po zpracování v Souborném katalogu VŠE předávány do užívání žadatelům o nákup oproti podpisu v místnosti SB 133.

Objednávky a nákup knih

Periodické publikace (noviny, časopisy)

Pracoviště časopisů poskytuje tyto hlavní služby:

  • objednávání a nákup novin a časopisů podle žádanek
  • informace o cenách, dostupnosti a termínech dodání
  • distribuce novin a časopisů, nabídku periodik zdarma

Kontakt:
casopisy@vse.cz, místnost SB M20 (knihovna), tel. 224 09 5583, 224 09 5587
Klára Šedivá, DiS. (sedk00@vse.cz)
Eva Zárubová (zarubova@vse.cz)

Objednávky, nákup a distribuce periodik

Elektronické informační zdroje

Nákup elektronických informačních zdrojů (EIZ) určených celé akademické obci VŠE zajišťuje Oddělení oborových informačních a knihovnických služeb CIKS. Fakulty a ostatní pracoviště mohou jeho prostřednictvím dávat podněty k zařazení/vyřazení zdrojů, dostupných celé akademické obci VŠE.

Nákup EIZ pro potřeby fakult a ostatních pracovišť, financovaný z jejich prostředků, musí být evidován v CIKS (potvrzení na Likvidačním listu).

Předem by měl být tento nákup konzultován s Oddělením oborových informačních a knihovnických služeb CIKS.

Kontakt:
i-servis@vse.cz, místnost SB 034, tel. 224 09 5291
PhDr. Ivana Reznerová (rezneri@vse.cz)