Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii

Cena Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela, tzv. Nobelova cena za ekonomii (NC), je udílená od roku 1969. Cenu zavedla Švédská říšská banka u příležitosti 300. výročí svého vzniku. Přestože nebyla zmíněna v závěti Alfreda Nobela a nejedná se tedy fakticky o Nobelovu cenu, je tak běžně označována. Rozhoduje o ní, podobně jako při Nobelově ceně za chemii a fyziku, Švédská královská akademie věd a uděluje se společně s ostatními cenami v oblasti věd.

Publikace nositelů NC ve fondu CIKS jsou jako samostatná sbírka dostupné ve volném výběru k prezenčnímu studiu v zadní části studovny na Žižkově (označené štítkem na hřbetu knihy NOB, rok udělení ceny, první tři písmena příjmení).

Pokud knihovna vlastní další výtisky téhož titulu, je možné si je vypůjčit domů na 1 měsíc.

Základní informace o nositelích NC, výběrovou bibliografii a přehled jejich publikací ve fondu CIKS najdete v přehledu nositelů Nobelovy ceny za ekonomii.