Citační rejstříky

Co je to citační rejstřík

Citační rejstřík je polytematická databáze, která obsahuje jak bibliografické informace z vybraných prestižních vědeckých časopisů, konferenčních sborníků apod., tak zároveň údaje o citačních ohlasech a vazbách mezi vědci a vědeckými pracovišti.

Pomocí informací o citačních ohlasech lze sledovat poslední trendy v oblasti výzkumu a vývoje nebo vývoj názorů a teorií v různých vědeckých disciplínách.

Pro základní orientaci v citačních ohlasech bývají zpravidla používány následující indikátory:

  • impakt faktor časopisu pro hodnocení kvality vědeckých časopisů,
  • h-index pro hodnocení citačního ohlasu konkrétního autora,
  • citovanost článku pro hodnocení odezvy na obsah daného článku ve vědecké komunitě.

Citační rejstříky jsou velice vhodným informačním zdrojem pro identifikaci významných a úspěšných vědců, vědeckých pracovišť a stěžejních článků apod. pro oblast vašeho zájmu nebo zorientování se v daném vědeckém oboru.

Na VŠE jsou k dispozici celosvětově nejvýznamnější citační rejstříky Web of Science a Scopus.

Citační rejstřík Web of Science obsahuje navíc také speciální unikátní databázi Journal Citation Reports zaměřenou na měření citačního ohlasu jednotlivých titulů vědeckých časopisů a disciplín, kterou lze využít například k vytipování vhodných vědeckých impaktovaných časopisů a ověření hodnoty impakt faktoru vybraného časopisu.

Jako inspiraci pro práci s citačními rejstříky vám doporučujeme následující návody:

Hledání tématu v citačním rejstříku Web of Science

Po načtení hlavní stránky databáze Web of Science zkontrolujte, zda je automaticky nastavena volba databáze „Web of Science Core Collection“. Název databáze se zobrazuje v horní liště. Pokud se vám objeví v záhlaví jiný název databáze (např. „All Databases“), je nutné provést nastavení databáze ručně v roletovém menu u volby „Select a database“.


Web of Science – hledání

Pro vyhledání konkrétního tématu se nejlépe hodí typ vyhledávání „Basic Search“, které je implicitně nastaveno po načtení hlavní stránky databáze. V roletovém menu vedle vyhledávacího políčka zvolte volbu „Topic“ a do vyhledávacího políčka napište vhodná klíčová slova pro vaše téma. Po kliknutí na tlačítko „Search“ se budou klíčová slova hledat v názvech, abstraktech a předmětových heslech.


Web of Science – hledání – 2

Výsledky hledání lze dodatečně různě filtrovat a zpřesňovat pomocí menu v levém sloupci. Praktickým nástrojem je také možnost volby řazení záznamů podle jejich citovanosti.


Web of Science – hledání – 3

Kliknutím na název článku se zobrazí plný záznam článku, kde lze kromě tradičních bibliografických informací a abstraktu získat např. údaje o dílech, která daný článek citují, kontaktní informace na autory článku nebo seznam použité literatury.


Web of Science – hledání – 4

Kliknutím na odkaz „Times Cited“ se zobrazí veškeré články z citačního rejstříku, které daný vyhledaný článek citují, tj. lze pozorovat, jak vědecká obec reaguje na dílo autora a rozvíjí ho, a identifikovat autory a pracoviště, která se zabývají totožnou tematikou.


Web of Science – hledání – 5

Hledání citačního ohlasu autora v citačním rejstříku Web of Science

Po načtení hlavní stránky databáze Web of Science zkontrolujte, zda je automaticky nastavena volba databáze „Web of Science Core Collection“. Název databáze se zobrazuje v horní liště. Pokud se vám objeví v záhlaví jiný název databáze (např. „All Databases“), je nutné provést nastavení databáze ručně v roletovém menu u volby „Select a database“.


Web of Science – hledání – 1

Pro vyhledání citačního ohlasu konkrétního autora se nejlépe hodí typ vyhledávání „Cited Reference Search“. Klikněte na volbu „Cited Reference Search“.


Web of Science – hledání dle autora – 1

V zobrazeném formuláři vyberte v roletovém menu volbu „Cited Author“ a do vyhledávacího pole vyplňte jméno autora bez diakritiky ve formě příjmení a iniciály křestního jména, popř. použijte autorský rejstřík, který se zobrazí po kliknutí na odkaz „Select from Index“ pod volbou „Cited Author“.


Web of Science – hledání dle autora – 2

V případě, že je autor v rámci databáze citován v dílech jiných autorů, následuje identifikace jeho děl v seznamu výsledků. Po kontrole a označení relevantních děl klikněte na tlačítko „Finish Search“.


Web of Science – hledání dle autora – 3

Načte se seznam výsledků s veškerými články z citačního rejstříku, které daného autora citují, tj. lze pozorovat, jak vědecká obec reaguje na dílo konkrétního autora a rozvíjí ho, a identifikovat autory a pracoviště, která se zabývají totožnou tematikou.

Výsledky hledání lze dodatečně různě filtrovat a zpřesňovat pomocí menu v levém sloupci. Praktickým nástrojem je také možnost volby řazení záznamů podle jejich citovanosti.


Web of Science – hledání dle autora – 4

Hledání citačního ohlasu konkrétního díla v citačním rejstříku Web of Science

Po načtení hlavní stránky databáze Web of Science zkontrolujte, zda je automaticky nastavena volba databáze „Web of Science Core Collection“. Název databáze se zobrazuje v horní liště. Pokud se vám objeví v záhlaví jiný název databáze (např. „All Databases“), je nutné provést nastavení databáze ručně v roletovém menu u volby „Select a database“.


Web of Science – hledání

Pro vyhledání citačního ohlasu konkrétního díla se nejlépe hodí typ vyhledávání „Cited Reference Search“. Klikněte na volbu „Cited Reference Search“.


Web of Science – hledání díla – 1

V zobrazeném formuláři vyberte v roletovém menu volbu „Cited Work“ a do vyhledávacího pole vyplňte jméno časopisu, konference, knihy nebo kapitoly knihy. V případě, že hledáte konkrétní článek, použijte volbu „Cited Title“. Vyhledávání lze také doplnit volbou pro jméno autora „Cited Author“.


Web of Science – hledání díla – 2

V případě, že je dílo v rámci databáze citováno v dílech jiných autorů, následuje identifikace tohoto díla v seznamu výsledků. Po kontrole a označení relevantních děl klikněte na tlačítko „Finish Search“.


Web of Science – hledání díla – 3

Načte se seznam výsledků s veškerými články z citačního rejstříku, které dané dílo citují, tj. lze pozorovat, jak vědecká obec reaguje na dané dílo a rozvíjí ho, a identifikovat autory a pracoviště, která se zabývají totožnou tematikou.

Výsledky hledání lze dodatečně různě filtrovat a zpřesňovat pomocí menu v levém sloupci. Praktickým nástrojem je také možnost volby řazení záznamů podle jejich citovanosti.


Web of Science – hledání díla – 4

Práce s článkem v citačním rejstříku Web of Science

Plný záznam článku v databázi Web of Science vám kromě tradičních bibliografických údajů poskytne informace o všech článcích, ve kterých daný článek figuroval v seznamu použité literatury, kliknutím na odkaz „Times Cited“ v pravém sloupci.


Web of Science – práce s článkem – 1

Načte se seznam s veškerými články z citačního rejstříku, které daný článek citují, tj. lze pozorovat, jak vědecká obec reaguje na dílo konkrétního autora a rozvíjí ho, a identifikovat autory a pracoviště, která se zabývají totožnou tematikou.


Web of Science – práce s článkem – 2

Pokud se chcete naopak detailně seznámit s použitou literaturou v článku, který jste si vyhledali v databázi Web of Science, použijte odkaz „Cited References“ v pravém sloupci.


Web of Science – práce s článkem – 3

V případě, že se vyskytuje plný záznam článku v seznamu použité literatury v databázi Web of Science, můžete si daný článek jednoduše zobrazit a zjistit další detaily kliknutím na jeho název.


Web of Science – práce s článkem – 4

Relevantní články s podobnou tematikou k danému článku zobrazíte kliknutím na odkaz „View Related Records“ v pravém sloupci.


Web of Science – práce s článkem – 5


Web of Science – práce s článkem – 6

Velice praktické jsou také kontaktní informace o autorech, které lze např. využít pro komunikaci ohledně získání reprintu článku nebo pro vytipování pracoviště, které se zabývá stejným oborem zájmu jako vy.


Web of Science – práce s článkem – 7

Impakt faktor časopisu, ve kterém byl daný článek publikovaný, lze jednoduše zobrazit kliknutím na odkaz „View Journal Impact“.


Web of Science – práce s článkem – 8

Hledání tématu v citačním rejstříku Scopus

Pro vyhledání konkrétního tématu v databázi Scopus se nejlépe hodí typ vyhledávání „Document search“, které je implicitně nastaveno po načtení hlavní stránky databáze. V roletovém menu vedle vyhledávacího políčka zvolte volbu „Article Title, Abstract, Keywords“ a do vyhledávacího políčka napište vhodná klíčová slova pro vaše téma. Po kliknutí na tlačítko s ikonou lupy se budou klíčová slova hledat v názvech, abstraktech a předmětových heslech.


Scopus – hledání – 1

Výsledky hledání lze dodatečně různě filtrovat a zpřesňovat pomocí menu v levém sloupci. Praktickým nástrojem je také možnost volby řazení záznamů podle jejich citovanosti.


Scopus – hledání – 2

Kliknutím na název článku se zobrazí plný záznam článku, kde lze kromě tradičních bibliografických informací a abstraktu získat např. údaje o dílech, která daný článek citují, nebo seznam použité literatury.

Kompletní seznam článků z citačního rejstříku, které daný vyhledaný článek citují, načtete kliknutím na odkaz „View all citing documents“. Z údajů z citujících článků je možné mimo jiné provést analýzu, kteří autoři a pracoviště se zabývají totožnou tematikou a dále rozvíjí myšlenky autora.


Scopus – hledání – 3


Scopus – hledání – 4

Ikona obálky vedle jména autora vám poskytne e-mailovou adresu daného autora, kterou lze např. využít pro komunikaci ohledně získání reprintu článku nebo navázání spolupráce. Kliknutím na jméno autora zobrazíte jeho profilovou stránku v databázi Scopus včetně hodnoty jeho h-indexu.


Scopus – hledání – 5


Scopus – hledání – 6

Hledání citačního ohlasu autora v citačním rejstříku Scopus

Pro vyhledání citačního ohlasu konkrétního autora v databázi Scopus se nejlépe hodí typ vyhledávání „Document search“, které je implicitně nastaveno po načtení hlavní stránky databáze. V roletovém menu vedle vyhledávacího políčka zvolte volbu „References“, do vyhledávacího políčka napište jméno autora bez diakritiky nejlépe ve formě příjmení a iniciála křestního jména a klikněte na ikonu lupy.


Scopus – hledání dle autora – 1

Načte se seznam výsledků se všemi články z citačního rejstříku, které daného autora citují, tj. lze pozorovat, jak vědecká obec reaguje na dílo konkrétního autora a rozvíjí ho, a identifikovat autory a pracoviště, která se zabývají totožnou tematikou.

Výsledky hledání lze dodatečně různě filtrovat a zpřesňovat pomocí menu v levém sloupci. Praktickým nástrojem je také možnost volby řazení záznamů podle jejich citovanosti.


Scopus – hledání dle autora – 2

Hledání citačního ohlasu konkrétního díla v citačním rejstříku Scopus

Pro vyhledání citačního ohlasu konkrétního díla v databázi Scopus se nejlépe hodí typ vyhledávání „Document search“, které je implicitně nastaveno po načtení hlavní stránky databáze. V roletovém menu vedle vyhledávacího políčka zvolte volbu „References“ a do vyhledávacího políčka napište název díla.

Pokud chcete dotaz zpřesnit o další kritérium hledání – např. jméno autora, klikněte na tlačítko „+“ vedle roletkového menu u vyhledávacího políčka. Do nově zobrazené druhé řádky vyhledávacího políčka napište jméno autora bez diakritiky nejlépe ve formě příjmení a iniciála křestního jména a spusťte hledání kliknutím na ikonu lupy.


Scopus – hledání díla – 1

Načte se seznam výsledků se všemi články z citačního rejstříku, které dané dílo citují, tj. lze pozorovat, jak vědecká obec reaguje na konkrétní dílo a rozvíjí ho, a identifikovat autory a pracoviště, která se zabývají totožnou tematikou.

Výsledky hledání lze dodatečně různě filtrovat a zpřesňovat pomocí menu v levém sloupci. Praktickým nástrojem je také možnost volby řazení záznamů podle jejich citovanosti.


Scopus – hledání díla – 2

Práce s článkem v citačním rejstříku Scopus

Plný záznam článku v databázi Scopus vám kromě tradičních bibliografických údajů poskytne informace o všech článcích, ve kterých daný článek figuroval v seznamu použité literatury, kliknutím na odkaz „View all citing documents“ v pravém sloupci.


Scopus – práce s článkem – 1

Načte se seznam se všemi články z citačního rejstříku, které daný článek citují, tj. lze pozorovat, jak vědecká obec reaguje na dílo konkrétního autora a rozvíjí ho, a identifikovat autory a pracoviště, která se zabývají totožnou tematikou.


Scopus – práce s článkem – 2

Pokud se chcete naopak detailně seznámit s použitou literaturou v článku, který jste si vyhledali v databázi, prostudujte sekci „References“. V případě, že se vyskytuje plný záznam článku ze seznamu použité literatury v databázi Scopus, můžete si daný článek jednoduše zobrazit a zjistit další detaily kliknutím na jeho název.


Scopus – práce s článkem – 3

Relevantní články s podobnou tematikou k danému článku zobrazíte kliknutím na odkaz „View all related documents based on references“ v pravém sloupci.


Scopus – práce s článkem – 4

Velice praktické jsou také kontaktní informace o autorech, které lze např. využít pro komunikaci ohledně získání reprintu článku nebo pro vytipování pracoviště, které se zabývá stejným oborem zájmu jako vy. Ikona obálky vedle jména autora vám poskytne e-mailovou adresu daného autora.


Scopus – práce s článkem – 5

Kliknutím na jméno autora zobrazíte jeho profilovou stránku v databázi Scopus včetně hodnoty jeho h-indexu.


Scopus – práce s článkem – 6